Aké služby v rámci vodoinštalácií poskytujeme?

Inštalácie rozvodov pitnej a teplej úžitkovej vody, potrubia kanalizácie a odpadových systémov dažďovej vody.

Montáže vodoinštalácií – inštalácie nových rozvodov vody v nových i starších objektoch.

Nejčastejšie sa jedná o rozvedenie pitnej a úžitkovej vody po objekte, položenie kanalizácie a zvodov odpadovej vody, inštalácie a pripojovanie sanitárnej techniky, montáže vodovodných armatúr, pripojovanie umývačiek riadu, práčiek a ďalších domácich spotrebičov na vodovodné rozvody, napojenie rozvodov vody na kotle, bojlery a prietokové ohrievače, tlakové skúšky vodovodných systémov a ich revízie.

Opravy vodoinštalácií – neakútne opravy porúch v existujúcom vodovodnom systéme rozvodov vody. Výmeny poškodených vodovodných armatúr, vodovodných ventilov, kohútikov a baterií, výmeny vodným kameňom zaneseného nebo zkorodovaného potrubia, výmeny tesnenia atď. Havárijné situácie – akútne opravy vodoinštalácií pri náhlych havarijných stavoch, zasahujeme v akútnych prípadoch porúch vodovodov, kedy hrozí vznik majetkových škôd alebo ohrozenie života a zdraví osôb.

Rekonštrukcie vodoinštalácií – neakútne rekonštrukcie, renovácie, prestavby a rozšírenia pôvodných rozvodov vody. Demontáž starých vodovodných systémov a ich náhrada za moderné nové rozvody vody a kanalizácií.

Zaisťujeme komplexné realizácie vodovodných systémov – projekty na opravy vodoinštalácií, malé i rozsiahle rekonštrukcie vodovodných sietí.

Hľadáte odborníkov na vodoinštalácie a kanalizáciu?

Realizujeme montáže, opravy, rekonštrukcie vodoinštalácií a kanalizácií po celej SR.

Zpracujeme všemožné projekty vodovodných sietí

Projekty vodoinštalácií rešpektujú platnú legislatívu a normy, vodovodné siete sú projektované s dôrazom na dlhú životnosť, efektivitu, rýchlosť a kvalitu montážnych prac, využívajú moderné materiály a inštalačné prvky.

 • Projekty vodovodných pripojení
 • Projekty vonkajších vodovodných vedení
 • Projekty objektových vodovodných rozvodov
 • Projekty gravitačných rozvodov vody
 • Projekty tlakových vodovodov
 • Projekty domácich vodární
 • Projekty napojenia objektových vodovodov na vodné zdroje
 • Projekty jednotných vodoinštalácií
 • Projekty inštalácií sanitárnej techniky
 • Projekty kanalizácií

Prečo vodoinštalácie od nás?

 • Naši zamestnanci prechádzajú dôkladným výberom z hľadiska kvality práce, spoľahlivosti, odborných skúseností, zručností a rýchlosti realizácie vodoinštalatérskych prác.
 • Pravidelne si preverujeme spokojnosť našich zákazníkov s pracou a vystupovaním našich vodoinštalatérov.
 • S pracovníkmi s negatívnymi ohlasmi od zákazníkov urýchlene ukončujeme spoluprácu a ponechávame si len tým odborníkov zložený z pracovníkov s pozitívnymi referenciami.
 • Naši vodoinštalatéri prechádzajú pravidelne školeniami z oblasti bezpečnosti práce, vystupovania so zákazníkmi a dodržovania predpísaných pracovných postupov.
 • Trvalý pokles cien vodoinštalatérskych prac – neustále zefektívňujeme pracovné procesy vodoinštalatérských prác.
 • Moderný prístup a inovácie – zaujímame sa o nové technológie, materiály a zavádzame ich do pracovných procesov.
 • Rast kvality a spoľahlivosti – aktívne vyhodnocujeme kvalitatívne parametre našej práce a trvale zavádzame cesty k zvýšeniu kvality.

Vodoinštalácie a kanalizácia od odborníkov?

To asi myslíte nás :). Napíšte nám a my Vám poradíme. Vypracujeme ponuku a zrealizujeme všetko potrebné.