Likvidácia azbestu

Použitie a likvidácia azbestu v priemysle

Azbest je bežný názov skupiny nerastov, likvidácia azbestu sa vykonáva hlavne kvôli azbestovým vláknam. Vlákna azbestu sú odolné voči veľmi vysokým teplotám, sú pevné a počas mnohých rokov sa používali v:

· v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie a nátery;
· v ohňovzdorných textilných materiáloch, papieri a kartónoch;
· v obloženiach spojky a brzdových obloženiach;
· v azbestovocementových produktoch;
· v elektroizolačných materiáloch;
· v osobných ochranných pracovných prostriedkoch.

V súčasnosti je používanie azbestu v Európskej únii zakázané, ale ešte stále sa vyskytuje veľa azbestu. To znamená, že ešte stále môže dochádzať k tomu, že človek je vystavený účinkom azbestu. Azbestové vlákna môžu mať vážne zdravotné dôsledky, ak ich vdychujeme, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Čím viac ste mu vystavení, tým je väčšie riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom. Doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. Len teraz sa prejavujú účinky vystavenia azbestu kedysi v minulosti. Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.

K typickým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria:

 • steny (izolačné panely v medzistenách),
 • dekoratívne obklady a nátery,
 • podlahové kachličky,
 • podlahy s linoleom,
 • kotle s tepelnou izoláciou,
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov,
 • vetracie kanály,
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch),
 • stropnice,
 • dvere,
 • elektroinštalácia,
 • vykurovacie systémy (ako tepelná izolácia na potrubných sieťach, vykurovacích telesách a kotloch),
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty),
 • krytinové škridle,
 • stavebné fasády, vrátane odkvapových žľabov, podhľadov a obkladov alebo vonkajších plášťov,
 • vodovodné a odpadové potrubné siete,
 • ventily, príruby a tesnenia môžu byť tiež obložené alebo utesnené azbestom,
 • nádobky splachovačov, okenné zárubne, papier potiahnutý azbestom atď.

Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu:

 • klampiari,
 • vykurovací technici,
 • elektrikári,
 • stolári,
 • pokladači kobercov a pokladači iných podlahových krytín,
 • dielenskí montéri,
 • pracovníci údržby, vrátane zmluvných pracovníkov a strážnej služby,
 • pokrývači,
 • pracovníci, ktorých náplňou je čistenie a upratovanie,
 • iné povolania, ktoré potrebujú získať prístup k otvorom na streche a k priestorom pod panelmi a k podobným skrytým miestam

Tiež by Vás mohlo zajímať :

Zistite viac o tom ako azbest likvidujeme, prečo je vlastne azbest nebezpečný a kde sa azbest môže nachádzať. Šetrite životné prostredie a chráňte svoje zdravie. Prenechajte práce s azbestom odborníkom.

Likvidácia azbestu Príprava a realizácia likvidácie Cenník likvidácie azbestu Fotogaléria realizácií Referencie - kde sme likvidovali azbest?

Napíšte nám a získajte viac informácií

Aby sme Vám poskytli presné informácie napíšte aj takéto detaily: typ azbestu (napr. vlnovky, …) , lokalitu stavby, rozlohu azbestovej plochy v m2, pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia