Projektovanie rozvodov vykurovacej sústavy

 • Projekty vykurovania
 • Analýzy investičných zámerov a dispozícií ohrievania v objektoch
 • Návrhy efektívnych variant riešení vykurovacích systémov
 • Optimalizácia návrhov vyhrievacej sústavy
 • Projekty ohrievacích systémov
 • Komplexné zaistenie projektu a realizácie vyhrievacích systémov na kľúč

Montáže rozvodov vykurovania

 • Zaistenie materiálu a konštrukčných prvkov pre montáž vykurovacieho systému
 • Montáž systému vykurovania
 • Montáže rozvodov pre distribúciu tepla od ohrievačov k ohrievacím telesám
 • Montáže ohrievacích telies – radiátory, podlahové kúrenie, teplomety
 • Inštalácia ohrievačov – dodanie, montáž, pripojenie na vykurovaciu sústavu a komíny
 • Tlakové a prevádzkové skúšky systému vyhrievania
 • Inštalácia a nastavenie regulačnej techniky vyhrievacej sústavy
 • Zaistenie revízie vyhrievacej sústavy a systému odťahovania spalín
 • Predanie systému vyhrievania investorovi na kľúč

Hľadáte moderné a úsporné vykurovacie systémy?

Nami montované vykurovacie systémy prinesú teplo do Vášho domova. Navyše sú úsporné.

Opravy a údržba rozvodov vykurovania

 • Opravy vyhrievacích systémov
 • Čistenie komínov – periodické i mimoriadne čistenie systémov odťahovania tepla z ohrievačov, revízie komínov
 • Údržba ohrievačov – periodické i mimoriadne čistenie ohrievačov – kotlov, kachlí, krbov, priamotopov, revízie ohrievačov
 • Kontroly a optimalizácia nastavenia regulátorov tepla
 • Výmeny nefunkčných a zastaralých regulátorov tepla
 • Výmeny poškodených a zastaralých ventilov
 • Výmeny poškodených častí rozvodnej siete tepla
 • Výmeny nefunkčných a zastaralých ohrievačov
 • Havarijný servis akútnych porúch ohrievania – poruchová služba ohrievania

Rekonštrukcia vykurovacích systémov

 • Rekonštrukcia systémov vykurovania
 • Optimalizácia existujúcich vykurovacích sústav
 • Modernizácia rozvodov vykurovania
 • Výmena zastaralých ohrievačov
 • Implementácia regulačných prvkov do vykurovacích sústav
 • Náhrada klasických ohrievačov za alternatívne a ekologické
 • Projektovanie rekonštrukcií systémov ohrievania
 • Komplexná realizácia modernizačných akcií vykurovania

Prinesieme teplo do Vášho domova

Realizujeme všetky inštalatérske práce súvisiace s vykurovaním. Pre viac informácií nám napíšte.