Cena za odstraňovanie AZC stúpačiek v bytových domoch

od 80,00 € / byt

v cene je zahrnuté

✓ Povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ

✓ Povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP

✓ Vytvorenie kontrolovaného pásma

✓ Penetračný postrek

✓ Demontáž AZC potrubia + vysekania AZC materiálov v betóne

✓ Nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"

✓ Povysávanie konštrukcie a komplet priestoru WC

✓ Odvoz na skládku TO

✓ Poplatok za skládku

Cena nezahŕňa:
demontáž sociálneho zariadenia
vykonanie kontrolného merania /určí príslušný RÚVZ/
dopravné náklady /závisia od lokality a dohody/
Cena je pohyblivá a závisí od počtu demontovaných stúpačiek.
Cena za odstraňovanie eternitovej krytiny

od 10,00 € / m2

v cene je zahrnuté

✓ Povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ

✓ Povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP

✓ Vytvorenie kontrolovaného pásma

✓ penetračný postrek vysokotlakovým zariadením

✓ nakladanie krytiny do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"

✓ Odvoz na skládku TO

✓ Poplatok za skládku

Tiež by Vás mohlo zajímať :

Zistite viac o tom ako azbest likvidujeme, prečo je vlastne azbest nebezpečný a kde sa azbest môže nachádzať. Šetrite životné prostredie a chráňte svoje zdravie. Prenechajte práce s azbestom odborníkom.

Likvidácia azbestu Príprava a realizácia likvidácie Kde sa s azbestom stretávame? Fotogaléria realizácií Referencie - kde sme likvidovali?

Napíšte nám a získajte viac informácií

Aby sme Vám poskytli presné informácie napíšte aj takéto detaily: typ azbestu (napr. vlnovky, …) , lokalitu stavby, rozlohu azbestovej plochy v m2, pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia