Likvidácia azbestu

Šetrite životné prostredie a svoje zdravie

 Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov. Tento materiál bol v minulosti veľmi často používaný pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle, hlavne v stavebníctve. Likvidácia azbestu je nevyhnutná hlavne kvôli dopadom vplyvu tohto materiálu na ľudské zdravie, má vysokú vznášanlivosť. Jeho typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny. Je tiež zlým tepelným vodičom. Je odolný voči kyselinám a zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom.

Prečo je likvidácia azbestu dôležitá?

Likvidácia azbestu sa zahájila pretože pre ľudské zdravie je azbest vysoko nebezpečný. Nebezpečenstvo spočíva v malých vláknach, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašlávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje a to je hlavný dôvod prečo sa zahájila likvidácia azbestu. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia. Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad.

Ako to prebieha? Kde azbest môžme nájsť?

Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia. Preto sa informujte vopred, práca s azbestom je pre ľudský organizmus nebezpečná. Prečítajte si viac o tom ako pri práci postupujeme a kde všade sme už azbest odstránili.

Príprava a realizácia prác Kde sa s azbestom stretávame? Cenník likvidácie azbestu FOTOGALÉRIA REALIZÁCIÍ REFERENCIE - KDE SME LIKVIDOVALI?

Napíšte nám a získajte viac informácií

Aby sme Vám poskytli presné informácie napíšte aj takéto detaily: typ azbestu (napr. vlnovky, …) , lokalitu stavby, rozlohu azbestovej plochy v m2, pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia.