Likvidácie azbestu - r. 2016

 • Výmena azbestového potrubia na ul.Štefánika 29-35 v Detve (38bytov)
 • Demontáž a likvidácia azbestocementovej kanalizácie na ul.Gen.Svobodu 1778/29 Zvolen(40 bytov)
 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov studenej, teplej vody , cirkulácie a kanalizácie a ležatého rozvodu plynu , teplej vody a rekonštrukcia zvislých rozvodov plynu Prachatická 37-43 Zvolen(96 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Štefánikova 60 v Detve ( 24 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Obranocv mieru č.32 v Detve (10 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia na ul.Štúrova 2,3 v Detve
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ZŠ Nad  Medzou 1 v spišskej Novej Vsi –360m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy na katastrálnom území na parc.č.KNC 1629 v Lieskovci  -300m2
 • MSM Martin-demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo strechy objektu C15 Mechanické dielne 791m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy Pôtor-Žihľava č.293 -170m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na Starej Hute č.178 –165m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Skladištná č.2 v Lučenci –300m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Garbiarska č.11 v Lučenci –150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Ortútska cesta 62 v Malachove – 320m2

Likvidácie azbestu - r. 2017

 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov SUV+TÚV ,cirkulácie a kanalizácie na ul.Prachatická 16,18 vo Zvolene (32 bytov)
 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v pivniciach a chodb. priestorov na ul.Štefánikova 1641 v Púchove –400m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z kôlne Ilija č.56 okres B.Štiavnica-60m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Podkonice č.260-150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Vrbovce č.197-200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Hlavná 96/50 v obci Vysoká pri Morave –280m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Sielnica č. 195 -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu  v obci Eliášovce č. 120  okr. Nový Život -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo Základnej školy s Materskou školou v Hriňovej -350m2
 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v interiéri v dielňach SOŠ v Leviciach na ul.Kalnícka č.1/A- 330m2
 • Likvidácia 24 vozíkov azbestu+ nelegálna skládka od neznámeho pôvodcu “Viacúčelový športový areál so ZŠ v Banskej Štiavnici”
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Madáchova 7 v obci Vinica okr.Veľký Krtíš –200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy v obci Valaská -Piesok-300 m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy skladu v areáli Duslo a.s., -200m2

Likvidácie azbestu - r. 2014

 • Sv.Cyrila a Metoda 558/5 – Ľubochňa, výmena kanalizačného zvislého potrubia (16 bytov)
 • Štefánika 842/9 – Krupina, výmena kanalizačného zvislého a vodovodného potrubia (24 bytov)
 • Novosady 12, 13 – Detva, výmena kanalizačného zvislého potrubia (32 bytov)
 • Rodinný dom Ostrá Lúka 16 – Dobrá Niva, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180 m2
 • Kravín – Budča, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 770 m2
 • Priemyselný objekt Malinovského 782 – Vígľaš, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 500 m2

Likvidácie azbestu - r. 2015

 • Hotel Park v Dolnom Kubíne , demontáž a likvidácia azbestocementového odvetrávania ( 90 bytov)
 • Novosady 1-4 v Detve výmena kanalizačného azbestového potrubia (48 bytov)
 • Obrancov mieru 2,4,6,8 v Detve výmena kanalizačného a odvetrávacieho azbestocementového  potrubia ( 48 bytov)
 • Šoltésova 6 vo Zvolene  demontáž azbestocementového potrubia ( 40 bytov)
 • A.Hlinku 3 v Detve výmnea azbestocementového potrubia ( 44 bytov)
 • Rodinný dom ul.Terézie Vansovej č.17 v Banskej Bystrici, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Opava -Lazy /Kravín / demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 1700m2
 • Rodinný dom Prímorská 1 v Devínskej Novej Vsi  demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Priehradná č.9/A v Bratislave demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180m2
 • Rodinný dom  Ábelová časť Madačka č. 52 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom  Hviezdoslavova 20 v Banskej Bystrici demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Banský Studenec č.97 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 206m2

Likvidácie azbestu - r. 2013

 • Prachatická 12, 14 – Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 32)
 • Okružná 113 – Zvolen, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 24)
 • Novosady 17, 18 – Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Obrancov mieru 19 – Detva, demontáž a likvidácia kanalizačného azbestového potrubia (počet bytov 40)
 • Višňovského 5 – Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 16)
 • Šlanecká cesta 1384 – Hriňová, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 120 m2
 • Národná kultúrna pamiatka – Banská Štiavnica, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 360 m2
 • Agro – Čelovce, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 570 m2
 • Opava – Lazy, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 150 m2

Likvidácie azbestu - r. 2012

 • A. Hlinku 2 – Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 44)
 • Železničná 233 – Vígľaš, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 20)
 • M. R. Štefánika 21, 23, 25, 27 – Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 38)
 • Vimperská 1, 3 – Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Novosady 5 – 11 – Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 84)
 • Rodinný dom ul.Terézie Vansovej č.17 v Banskej Bystrici, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Opava -Lazy /Kravín / demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 1700m2
 • Rodinný dom Prímorská 1 v Devínskej Novej Vsi  demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Priehradná č.9/A v Bratislave demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180m2
 • Rodinný dom  Ábelová časť Madačka č. 52 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom  Hviezdoslavova 20 v Banskej Bystrici demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Banský Studenec č.97 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 206m2

Tiež by Vás mohlo zajímať :

Zistite viac o tom ako azbest likvidujeme, prečo je vlastne azbest nebezpečný a kde sa azbest môže nachádzať. Šetrite životné prostredie a chráňte svoje zdravie. Prenechajte práce s azbestom odborníkom.

Likvidácia azbestu Príprava a realizácia likvidácie Cenník likvidácie azbestu Kde sa s azbestom stretávame?

Napíšte nám a získajte viac informácií

Aby sme Vám poskytli presné informácie napíšte aj takéto detaily: typ azbestu (napr. vlnovky, …) , lokalitu stavby, rozlohu azbestovej plochy v m2, pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia