Príprava a realizácia likvidácie azbestu

Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení, likvidácia azbestu musí spĺňať mnoho bezpečnostných noriem. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky! Ak ste správcom, či majiteľom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest. Na zistenie prítomnosti azbestu (eternitu) je vhodný aj audit u špecializovanej spoločnosti, likvidácia azbestu ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob, akým by mala likvidácia azbestu prebiehať a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidácia azbestu.

Približný zoznam náležitostí, ktoré musí likvidácia azbestu zahŕňať:

  • V rámci prápravy je nutné odstránenie všetkých predmetov v oblasti pracovného priestoru, likvidácia azbestu ďalej zahŕňa následné zakrytie pracovnej plochy plastouvou fóliou (z ťažkého plastu).
  • Vypnutie kúrenia, alebo odvetrávacieho, klimatizačného systému. Zakrytie všetkých vonkajších častí klimatizácie a vetracích otvorov plastom.
  • Likvidácia azbestu vyžaduje pri páci používanie jednorazových kombinéz, aby sa zabránilo kontaminácií odevu a vždy používame respirátor, vybavený vysoko účinným časticovým vzduchovým filtrom (napr. HEPA).
  • Azbest (eternit) je veľmi nebezpečný pri vdýchnutí alebo požití akýmkoľvek íným sôsobom, likvidácia azbestu preto vyžaduje používanie vody, ako postrek na miesta, kde môže vznikať pri demontáži prach. Používame jemný sprej z hadice, aleo záhradný postrekovač, alebo fľašu s vodou pred a počas odstraňovania, aby sa zabránilo úniku vlákien do vzduchu.
  • Kvalitná likvidácia azbestu (eternitu) znamená opatrné odstraňovanie azbestu, aby sa zabránilo akémukoľvek drobeniu azbestu, lámaniu azbestu, alebo trhaniu azbestu, ktoré by malo za následok uvoľňovanie azbestového (eternitového) vlákna do vzduchu, čomu má likvidácia azbestu zabrániť v prvom rade.
  • Umiestujeme odstránený materiál do nádob alebo hrubých plastových vriec s tesnením s lepiacou páskou. Likvidácia azbestu zahŕňa aj bezpečnú manipuláciu s azbestovým (eternitovým) odpadom.
  • Likvidácia azbestu bezprostredne zahŕňna, že všetky povrchové plochy sú bez viditeľného aj neviditeľého prachu a znečistenia azbestom (eternitom). Utierame všetky oblasti pracovného priestoru mydlom a vodou, likvidácia azbestu musí vyzerať, ako keby ani neprebehla.
  • Opatrne rolujeme plast, likvidácia azbestu nesmie mať za následok vírenie nebezpečného prachu z ochranných fólií slúžiacich na pokrytie pracovnej plochy a tiež kombinézy a všetky ochranné fólie, plasty. Následne uskaldňujeme taktiež vo vzduchotesných nádobách alebo plastových vreciach, likvidácia azbestu zahŕňa ich uskladnenie a následné odstránenie.
  • Okamžite umývame všetko ochranné oblečenie, ktoré nosíme pod ochrannou kombinézou a dôkladne  sa osprchujeme.

Tiež by Vás mohlo zajímať :

Zistite viac o tom ako azbest likvidujeme, prečo je vlastne azbest nebezpečný a kde sa azbest môže nachádzať. Šetrite životné prostredie a chráňte svoje zdravie. Prenechajte práce s azbestom odborníkom.

Likvidácia azbestu Kde sa s azbestom stretávame? Cenník likvidácie azbestu FOTOGALÉRIA REALIZÁCIÍ REFERENCIE - KDE SME LIKVIDOVALI?

Napíšte nám a získajte viac informácií

Aby sme Vám poskytli presné informácie napíšte aj takéto detaily: typ azbestu (napr. vlnovky, …) , lokalitu stavby, rozlohu azbestovej plochy v m2, pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia