Čo je pretláčanie?

Pretláčanie pod cestou | PROFI-DEMONT s.r.o.

Pretláčanie (najčastejšie pod cestou), nazývané aj horizontálne vŕtanie, je moderný a efektívny spôsob bezvýkopovej výstavby. Najčastejšie je pretláčanie použité pri výstavbe prípojok inžinierskych sietí (elektrika, voda, plyn, telekomunikačné siete) v lokalitách, ktoré neumožňujú rozsiahle výkopové práce.

Na pretláčanie sa najčastejšie používajú špecializované pneumatické zariadenia – zemné rakety. Výhodami tejto technológie sú minimálne výkopové práce a poškodenie povrchu. Po vykonaní pretláčania odpadá obnovovanie, asfaltovanie vozoviek a chodníkov.

Výhody pretláčania

  • možnosť vytvoriť otvor pod cestami, železničnými traťami, chodníkmi aj zatrávnenými plochami
  • minimálne výkopové práce a poškodenie povrchu
  • nižšie náklady a vyššia efektivita, ako pri výkopových prácach
  • maximálna rýchlosť pretláčania v ideálnych podmienkach – 10 m/h
  • vysoká presnosť pretláčacieho zariadenia
Pretláčanie pod cestou | PROFI-DEMONT s.r.o.

Ako prebieha pretláčanie?

Prvým krokom je vyhĺbenie štartovacej (160 cm x 70 x požadované hĺbka) a cieľovej jamy (70 cm x 70 cm x požadovaná hĺbka), ktoré zabezpečí objednávateľ.

Pre vykonanie pretláčania je potrebné s maximálnou možnou presnosťou vytýčiť existujúce inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vytýčenie sietí  zabezpečí objednávateľ.

Na samotné pretláčanie používame špičkové pneumatické zariadenie Grundomat 85P, ktoré je možné použiť aj v kamenistej pôde. Zariadenie vytvorí otvor so šírkou 85 mm.

Technické parametre pretláčania

  • Priemer otvoru: 85 mm
  • Max. rýchlosť pretláčania: 10 m/h (v prípade ideálnych podmienok)
  • Max. dĺžka pretláčania: 15 m
  • Údery za minútu: 390
Zemná raketa Grundomat | PROFI-DEMONT s.r.o.

Napíšte nám a získajte viac informácií

Máte otázky alebo záujem o cenovú ponuku? Neváhajte nás kontaktovať. Radi odpovieme na všetky vaše otázky a v prípade záujmu vytvoríme cenovú ponuku šitú na mieru.


Vaše osobné údaje budú spracované len za účelom spracovania Vašej požiadavky (v zmysle čl. 6 bod 1/b GDPR) a spätného informovania o jej vybavení. Osobné údaje budú zlikvidované do 30 dní po konečnom spracovaní Vašej požiadavky.